Personuppgifter

Genom att använda webbplatsen Sweels.se accepterar du att vi behandlar dina personuppgifter så som namn, telefonnummer, adress, mailadress och ibland även personnummer. Vi behöver denna information för att kunna distribuera produkten till dig.

Behandling av dina personuppgifter kan ske av oss eller något av de företag vi samarbetar med som exempelvis Klarna. Personuppgifterna behandlas inom ramen för marknads- och kundanalyser som utgör underlag för marknadsföring, metod- och affärsutveckling, och för att fullfölja det som krävs av oss som företag enligt lag.

Du som kund kan alltid begära rättelse, ett utdrag eller borttagning av dina personuppgifter.